Daily Archive: November 23, 2014

สัญญาณที่บอกว่าตัวคุณอาจไม่เหมาะสมกับบาคาร่า

Bolger บอก Grigsby เบตส์เกี่ยวกับสัญญาณกังวลที่เขาพบที่บาคาร่าจุดเริ่มต้นมากของการส่งเสริมการขาย และ เหตุผลการท้าทายเพื่อให้ทหารสหรัฐอเมริกา ไซมอน: ให้ไม่ที่โต๊ะอาหาร นาย Profaci ฉันต้องถาม – มีความสัมพันธ์ใด ๆ หรือไม่ ตลอดทั้งชุด ชายวัชพืชจะถูกอ้างถึงเป็นเพียง “คน” คือใน “สามารถ เรียกผู้ชายของคุณ” หรือ “ฉันไม่มี แต่ผมสามารถเรียกผู้ชายของฉัน” ในจำนวนมากของเขา เพื่อนนิรนามส่งนี้เป็นเพื่อนแท้และ confidante โทรศัพท์ของเขาอยู่ตลอดเวลาเขา มีการเรียกจากลูกค้าที่หลากหลาย และกว้างขวางครื้นเครงเขา มีเป็นลักษณะนก watcher ผู้ช่วยกังวลซื้อวัชพืชสำหรับเธอเจ้านาย พ่อทิสติกับนักเขียนของบล็อก และผู้ซื้อ longtime deflated เมื่อตัวแทนจำหน่ายบอกหญิงสาวเขาจะนัดเป็นจรจัด PROFACI: ดี…
Read more